Valdkonnad

Rahvusvaheline kaubandusõigus

Kontaktid

Eeva Mägi

VANDEADVOKAAT, PARTNER

Madis Vinni

VANDEADVOKAAT, PARTNER

Rahvusvaheline kaubandusõigus

Kaupade ja teenuste pakkumisel välisriikides on oluline tunda rahvusvahelist kaubandust reguleerivaid norme, sealhulgas tolliga seonduvat. Nõustame oma kliente rahvusvaheliste müügilepingute, aga ka transpordilepingute sõlmimisel ja täitmisel nii Eestis kui välismaal. Samuti esindame kliente kaubandusõigusega seotud vaidluste lahendamisel nii siseriiklikes kohtutes ja kohtuvälistes vaidluste lahendamise organites kui ka välisriikides.

Büroo advokaat Eeva Mägi on omandanud kogemusi Euroopa Komisjoni Kaubanduse Direktoraadis, tegelenud Hiina ja Euroopa kaubandussuhetega ning omab põhjalikke teadmisi WTO-ga seonduvates küsimustes.

Valdkonnad

Kvaliteetne õigusabi on Maria Mägi Advokaadibüroo tegutsemise aluseks.
Klientide huvides tegeleme pea kõigi õigusharudega, mille lõikes on meie advokaadid ja juristid spetsialiseerunud.

Äriõigus

Avalik haldus

Energeetikaõigus

Finantsõigus

Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Keskkonnaõigus

Kinnisvaraõigus

Konkurentsiõigus

Majandusalased süüteod

Maksuõigus

Meditsiiniõigus

Meedia ja andmekaitse

Mereõigus

Pankroti- ja saneerimisõigus

Perekonna- ja pärimisõigus

Rahvusvaheline kaubandusõigus

Täitemenetlus

Tööõigus ja avalik teenistus

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused

Võlaõigus