Valdkonnad

Täitemenetlus

Kontaktid

Äili Rodi

VANDEADVOKAAT, PARTNER

Täitemenetlus

Iga eduka kohtumenetluse järel on kliendi huvide täielikuks realiseerimiseks vaja ka tulemuslikku kohtulahendi täitmist ning nõustame kliente igakülgselt ka tätiemenetluses. Samuti nõustame kliente piiriüleses täitemenetluses nii Eestis kui ka välismaal.

Valdkonnad

Kvaliteetne õigusabi on Maria Mägi Advokaadibüroo tegutsemise aluseks.
Klientide huvides tegeleme pea kõigi õigusharudega, mille lõikes on meie advokaadid ja juristid spetsialiseerunud.

Äriõigus

Avalik haldus

Energeetikaõigus

Finantsõigus

Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Keskkonnaõigus

Kinnisvaraõigus

Konkurentsiõigus

Majandusalased süüteod

Maksuõigus

Meditsiiniõigus

Meedia ja andmekaitse

Mereõigus

Pankroti- ja saneerimisõigus

Perekonna- ja pärimisõigus

Rahvusvaheline kaubandusõigus

Täitemenetlus

Tööõigus ja avalik teenistus

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused

Võlaõigus