Valdkonnad

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused

Kontaktid

Maria Mägi-Rohtmets

VANDEADVOKAAT, PARTNER, JUHATUSE LIIGE

Äili Rodi

VANDEADVOKAAT, PARTNER

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused

Pakume klientidele asjatundlikku nõustamist ja professionaalset esindamist vaidluste lahendamisel. Toome esile erinevad võimalikud vaidluse lahendamise viisid ning aitame leida kliendil tekkinud vaidluse lahendamiseks efektiivseima ning parima. Esindame kliente kohtus, vahekohtus ja läbirääkimistel ning koostame kliendile menetlusdokumente. Vajadusel kaasame protsessi ka õigusvaldkonna väliseid spetsialiste.

Valdkonnad

Kvaliteetne õigusabi on Maria Mägi Advokaadibüroo tegutsemise aluseks.
Klientide huvides tegeleme pea kõigi õigusharudega, mille lõikes on meie advokaadid ja juristid spetsialiseerunud.

Äriõigus

Avalik haldus

Energeetikaõigus

Finantsõigus

Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Keskkonnaõigus

Kinnisvaraõigus

Konkurentsiõigus

Majandusalased süüteod

Maksuõigus

Meditsiiniõigus

Meedia ja andmekaitse

Mereõigus

Pankroti- ja saneerimisõigus

Perekonna- ja pärimisõigus

Rahvusvaheline kaubandusõigus

Täitemenetlus

Tööõigus ja avalik teenistus

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused

Võlaõigus