Valdkonnad

Konkurentsiõigus

Kontaktid

Maria Mägi-Rohtmets

VANDEADVOKAAT, PARTNER, JUHATUSE LIIGE

Konkurentsiõigus

Konkurentsiõiguse alased õigusteenused hõlmavad küsimuste ja probleemide lahendamist eelkõige seoses turgu valitseva seisundiga, äriühingute koondumistega, horisontaalsete ja vertikaalsete kokkulepetega ja riigiabiga. Nõustame oma kliente eelnimetatud kokkulepete sõlmimisel; valmistame ette ja korraldame koondumisi ning koostame vajamineva dokumentatsiooni; analüüsime võimalikke konkurentsiõiguse rikkumisi; esindame kliente konkurentsialastes vaidlustes ja menetlustes.

Valdkonnad

Kvaliteetne õigusabi on Maria Mägi Advokaadibüroo tegutsemise aluseks.
Klientide huvides tegeleme pea kõigi õigusharudega, mille lõikes on meie advokaadid ja juristid spetsialiseerunud.

Äriõigus

Avalik haldus

Energeetikaõigus

Finantsõigus

Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Keskkonnaõigus

Kinnisvaraõigus

Konkurentsiõigus

Majandusalased süüteod

Maksuõigus

Meditsiiniõigus

Meedia ja andmekaitse

Mereõigus

Pankroti- ja saneerimisõigus

Perekonna- ja pärimisõigus

Rahvusvaheline kaubandusõigus

Täitemenetlus

Tööõigus ja avalik teenistus

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused

Võlaõigus