Valdkonnad

Pankroti- ja saneerimisõigus

Kontaktid

Peeter Ploom

VANDEADVOKAAT, PARTNER, JUHATUSE LIIGE

Madis Vinni

VANDEADVOKAAT, PARTNER

Pankroti- ja saneerimisõigus

Aktiivse majandustegevuse ja majanduskäibe osaks on ka ebaõnnestumised, mis võivad kaasa tuua restruktureerimise vajaduse või pankroti. Advokaadibüroo nõustab saneerimis- ja pankrotimenetluses nii võlausaldajaid kui võlgnikke oma huvide kaitsmisel. Samuti omavad mitmed advokaadibüroo advokaadid pikaajalist kogemust mitmete keeruliste ja suuremahuliste menetluste juhtimisel nii pankrotihaldurina kui saneerimisnõustajana.

Valdkonnad

Kvaliteetne õigusabi on Maria Mägi Advokaadibüroo tegutsemise aluseks.
Klientide huvides tegeleme pea kõigi õigusharudega, mille lõikes on meie advokaadid ja juristid spetsialiseerunud.

Äriõigus

Avalik haldus

Energeetikaõigus

Finantsõigus

Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Keskkonnaõigus

Kinnisvaraõigus

Konkurentsiõigus

Majandusalased süüteod

Maksuõigus

Meditsiiniõigus

Meedia ja andmekaitse

Mereõigus

Pankroti- ja saneerimisõigus

Perekonna- ja pärimisõigus

Rahvusvaheline kaubandusõigus

Täitemenetlus

Tööõigus ja avalik teenistus

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused

Võlaõigus