Valdkonnad

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Kontaktid

Peeter Ploom

VANDEADVOKAAT, PARTNER, JUHATUSE LIIGE

Eeva Mägi

VANDEADVOKAAT, PARTNER

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Tänapäeval on intellektuaalsest omandist saanud üks suurimaid väärtusi, mistõttu on oluline intellektuaalset omandit maksimaalselt kaitsta. Samuti on seetõttu oluline tunda teisele isikule kuuluva intellektuaalse omandi kasutamise reegleid. Intellektuaalne omand on omakorda lähedalt seotud infotehnoloogiaga. Nõustame kliente infotehnoloogia ja intellektuaalse omandiga seotud olulistes valdkondades (nt patent, kaubamärk, disain, autoriõigus). Samuti nõustame ja esindame kliente infotehnoloogia teenuste turule toomisel, tarkvara litsentsilepingute sõlmimisel ning infotehnoloogia alaste vaidluste lahendamisel – seda nii andmekaitse- kui ka domeenivaidlustes.

Valdkonnad

Kvaliteetne õigusabi on Maria Mägi Advokaadibüroo tegutsemise aluseks.
Klientide huvides tegeleme pea kõigi õigusharudega, mille lõikes on meie advokaadid ja juristid spetsialiseerunud.

Äriõigus

Avalik haldus

Energeetikaõigus

Finantsõigus

Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Keskkonnaõigus

Kinnisvaraõigus

Konkurentsiõigus

Majandusalased süüteod

Maksuõigus

Meditsiiniõigus

Meedia ja andmekaitse

Mereõigus

Pankroti- ja saneerimisõigus

Perekonna- ja pärimisõigus

Rahvusvaheline kaubandusõigus

Täitemenetlus

Tööõigus ja avalik teenistus

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused

Võlaõigus