Valdkonnad

Meedia ja andmekaitse

Kontaktid

Maria Mägi-Rohtmets

VANDEADVOKAAT, PARTNER, JUHATUSE LIIGE

Eeva Mägi

VANDEADVOKAAT, PARTNER

Meedia ja andmekaitse

Nõustame kliente meedia ja reklaamiga seonduvates valdkondades, sealhulgas kampaaniate korraldamisel, tegevuslubade ja litsentside taotlemisel. Samuti esindame kliente seoses andmekaitse õiguslike probleemidega, sealhulgas seonduvalt ebaõigete andmete avaldamise, isikuandmete kaitse ja ligipääsuga andmetele.

Valdkonnad

Kvaliteetne õigusabi on Maria Mägi Advokaadibüroo tegutsemise aluseks.
Klientide huvides tegeleme pea kõigi õigusharudega, mille lõikes on meie advokaadid ja juristid spetsialiseerunud.

Äriõigus

Avalik haldus

Energeetikaõigus

Finantsõigus

Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Keskkonnaõigus

Kinnisvaraõigus

Konkurentsiõigus

Majandusalased süüteod

Maksuõigus

Meditsiiniõigus

Meedia ja andmekaitse

Mereõigus

Pankroti- ja saneerimisõigus

Perekonna- ja pärimisõigus

Rahvusvaheline kaubandusõigus

Täitemenetlus

Tööõigus ja avalik teenistus

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused

Võlaõigus