Valdkonnad

Kinnisvaraõigus

Kontaktid

Äili Rodi

VANDEADVOKAAT, PARTNER

Kinnisvaraõigus

Nõustame kliente kõigis kinnisvaraga seonduvates küsimustes alates kinnisvara tehingute finantseerimisest kuni konkreetsete projektide teostamiseni, sealhulgas kinnisvara koormamisel hüpoteekide ja teiste piiratud asjaõigustega. Samuti anname klientidele nõu planeeringute koostamisel, vajalike lubade ning tingimuste taotlemisel, kui ka ehitus- ja projekteerimislepingute täitmisel. Advokaadibüroo on esindanud mahukates ehitus- ja planeerimisvaidlustes nii ehitusettevõtjaid, arendajaid kui ka kohalikke omavalitsusi ja arendustegevusest puudutatud isikuid.

Valdkonnad

Kvaliteetne õigusabi on Maria Mägi Advokaadibüroo tegutsemise aluseks.
Klientide huvides tegeleme pea kõigi õigusharudega, mille lõikes on meie advokaadid ja juristid spetsialiseerunud.

Äriõigus

Avalik haldus

Energeetikaõigus

Finantsõigus

Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Keskkonnaõigus

Kinnisvaraõigus

Konkurentsiõigus

Majandusalased süüteod

Maksuõigus

Meditsiiniõigus

Meedia ja andmekaitse

Mereõigus

Pankroti- ja saneerimisõigus

Perekonna- ja pärimisõigus

Rahvusvaheline kaubandusõigus

Täitemenetlus

Tööõigus ja avalik teenistus

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused

Võlaõigus