Valdkonnad

Majandusalased süüteod

Kontaktid

Maria Mägi-Rohtmets

VANDEADVOKAAT, PARTNER, JUHATUSE LIIGE

Eeva Mägi

VANDEADVOKAAT, PARTNER

Majandusalased süüteod

Erinevate õigusvaldkondade normide mittetundmine võib kaasa tuua väärteo- või isegi kriminaalmenetluse. Tegeleme klientide ennetava nõustamisega äriühingu juhtimise, ametialaste-, pankroti-, konkurentsi-, maksu-, intellektuaalomandi- ja riigihangetega seotud süütegude vältimiseks. Samuti nõustame klienti kaitsepositsiooni väljatöötamisel ning vajaduse korral esindame klienti majandus- ja ametialastes väärteo ja kriminaalmenetlustes kaitsjana või kannatanu esindajana.

Valdkonnad

Kvaliteetne õigusabi on Maria Mägi Advokaadibüroo tegutsemise aluseks.
Klientide huvides tegeleme pea kõigi õigusharudega, mille lõikes on meie advokaadid ja juristid spetsialiseerunud.

Äriõigus

Avalik haldus

Energeetikaõigus

Finantsõigus

Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Keskkonnaõigus

Kinnisvaraõigus

Konkurentsiõigus

Majandusalased süüteod

Maksuõigus

Meditsiiniõigus

Meedia ja andmekaitse

Mereõigus

Pankroti- ja saneerimisõigus

Perekonna- ja pärimisõigus

Rahvusvaheline kaubandusõigus

Täitemenetlus

Tööõigus ja avalik teenistus

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused

Võlaõigus