Valdkonnad

Finantsõigus

Kontaktid

Maria Mägi-Rohtmets

VANDEADVOKAAT, PARTNER, JUHATUSE LIIGE

Madis Vinni

VANDEADVOKAAT, PARTNER

Finantsõigus

Finantsõiguse raames nõustame kliente eelkõige panganduse ja väärtpaberitega, sealhulgas noteerimise, avalike pakkumiste, investeerimisteenuste ja ülevõtmispakkumistega seonduvates küsimustes. Samuti esindame kliente läbirääkimistel, korraldame tehingute läbiviimist ning koostame vajaliku dokumentatsiooni.

Valdkonnad

Kvaliteetne õigusabi on Maria Mägi Advokaadibüroo tegutsemise aluseks.
Klientide huvides tegeleme pea kõigi õigusharudega, mille lõikes on meie advokaadid ja juristid spetsialiseerunud.

Äriõigus

Avalik haldus

Energeetikaõigus

Finantsõigus

Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Keskkonnaõigus

Kinnisvaraõigus

Konkurentsiõigus

Majandusalased süüteod

Maksuõigus

Meditsiiniõigus

Meedia ja andmekaitse

Mereõigus

Pankroti- ja saneerimisõigus

Perekonna- ja pärimisõigus

Rahvusvaheline kaubandusõigus

Täitemenetlus

Tööõigus ja avalik teenistus

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused

Võlaõigus