Valdkonnad

Avalik haldus

Kontaktid

Äili Rodi

VANDEADVOKAAT, PARTNER

Hendrik Mühls

VANDEADVOKAAT, PARTNER

Avalik haldus

Nõustame kliente kõigis avalikku haldust puudutavates küsimustes, sh haldusmenetluse, avaliku teenistuse, omandireformi, riigivastutuse, avaliku ja erasektori koostöö kui ka paljude teiste valdkondadega seotud küsimustes. Osutame klientidele abi suhtlemisel ametiasutustega ning esindame kliente haldusaktide- ja toimingute vaidlustamisel kohtus.

Valdkonnad

Kvaliteetne õigusabi on Maria Mägi Advokaadibüroo tegutsemise aluseks.
Klientide huvides tegeleme pea kõigi õigusharudega, mille lõikes on meie advokaadid ja juristid spetsialiseerunud.

Äriõigus

Avalik haldus

Energeetikaõigus

Finantsõigus

Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Keskkonnaõigus

Kinnisvaraõigus

Konkurentsiõigus

Majandusalased süüteod

Maksuõigus

Meditsiiniõigus

Meedia ja andmekaitse

Mereõigus

Pankroti- ja saneerimisõigus

Perekonna- ja pärimisõigus

Rahvusvaheline kaubandusõigus

Täitemenetlus

Tööõigus ja avalik teenistus

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused

Võlaõigus