Valdkonnad

Võlaõigus

Kontaktid

Peeter Ploom

VANDEADVOKAAT, PARTNER, JUHATUSE LIIGE

Madis Vinni

VANDEADVOKAAT, PARTNER

Võlaõigus

Võlaõigus on lähedalt seotud kõigi peamiste eraõiguse valdkondadega. Võlaõigus reguleerib nii lepingul põhinevaid õigussuhteid kui ka lepinguväliseid õigussuhteid, näiteks õigusvastasest kahju tekitamisest tulenevaid suhteid. Võlaõigusega seoses nõustame oma kliente nii lepingueelsetel läbirääkimistel kui ka lepingu täitmisega seonduvates küsimustes sõltumata lepingu liigist. Samuti anname nõu lepinguvälistest õigussuhetest tekkinud õigusküsimuste lahendamisel.

Valdkonnad

Kvaliteetne õigusabi on Maria Mägi Advokaadibüroo tegutsemise aluseks.
Klientide huvides tegeleme pea kõigi õigusharudega, mille lõikes on meie advokaadid ja juristid spetsialiseerunud.

Äriõigus

Avalik haldus

Energeetikaõigus

Finantsõigus

Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Keskkonnaõigus

Kinnisvaraõigus

Konkurentsiõigus

Majandusalased süüteod

Maksuõigus

Meditsiiniõigus

Meedia ja andmekaitse

Mereõigus

Pankroti- ja saneerimisõigus

Perekonna- ja pärimisõigus

Rahvusvaheline kaubandusõigus

Täitemenetlus

Tööõigus ja avalik teenistus

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused

Võlaõigus