Valdkonnad

Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid

Kontaktid

Peeter Ploom

VANDEADVOKAAT, PARTNER, JUHATUSE LIIGE

Hendrik Mühls

VANDEADVOKAAT, PARTNER

Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid

Nõustame kliente erinevatel hangetel (sealhulgas riigihangetel) kõigis hankemenetluse etappides ja kõigis seonduvates küsimustes, sõltumata sellest, kas kliendiks on hankija või pakkuja. Hankijatel aitamine valida kohast hankemenetluse liiki, koostada hankedokumente, hinnata pakkumisi ning nõustame hankijaid hankelepingu sõlmimisel. Pakkujaid nõustame hankedokumentide hindamisel, aitame koostada hankedokumentidele vastavaid pakkumisi, nõustame hankelepingu sõlmimisel ning selle hilisemal täitmisel. Samuti seisame klientide õiguste ja huvide eest riigihangetega seotud vaidlustes, esindades kliente nii vaidlustuskomisjonis kui ka kohtumenetluses.

Lisaks hankemenetlusele nõustame kliente ka enampakkumiste ja konkursside läbiviimisel ja nendest osavõtmisel ning nendega seotud vaidlustes.

Valdkonnad

Kvaliteetne õigusabi on Maria Mägi Advokaadibüroo tegutsemise aluseks.
Klientide huvides tegeleme pea kõigi õigusharudega, mille lõikes on meie advokaadid ja juristid spetsialiseerunud.

Äriõigus

Avalik haldus

Energeetikaõigus

Finantsõigus

Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Keskkonnaõigus

Kinnisvaraõigus

Konkurentsiõigus

Majandusalased süüteod

Maksuõigus

Meditsiiniõigus

Meedia ja andmekaitse

Mereõigus

Pankroti- ja saneerimisõigus

Perekonna- ja pärimisõigus

Rahvusvaheline kaubandusõigus

Täitemenetlus

Tööõigus ja avalik teenistus

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused

Võlaõigus