Valdkonnad

Maksuõigus

Kontaktid

Maria Mägi-Rohtmets

VANDEADVOKAAT, PARTNER, JUHATUSE LIIGE

Maksuõigus

Maksuõiguslikud küsimused on põimunud nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikute igapäevaste tehingutega ning mõjutavad olulises ulatuses isikute ärilisi otsuseid ja nende tagajärgi. Nõustame kliente erinevates maksuõiguse valdkondades, seda nii siseriiklikes kui piiriülestes küsimustes. Juhime klientide tähelepanu tehingutega kaasnevatele maksuaspektidele, hindame maksuõiguslikke riske ning aitame leida kliendi huvidele vastava parima lahenduse. Lisaks maksuplaneerimisele, esindame kliente maksu- ja kohtumenetluses, samuti suhtlemisel Maksu- ja Tolliametiga.

Valdkonnad

Kvaliteetne õigusabi on Maria Mägi Advokaadibüroo tegutsemise aluseks.
Klientide huvides tegeleme pea kõigi õigusharudega, mille lõikes on meie advokaadid ja juristid spetsialiseerunud.

Äriõigus

Avalik haldus

Energeetikaõigus

Finantsõigus

Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Keskkonnaõigus

Kinnisvaraõigus

Konkurentsiõigus

Majandusalased süüteod

Maksuõigus

Meditsiiniõigus

Meedia ja andmekaitse

Mereõigus

Pankroti- ja saneerimisõigus

Perekonna- ja pärimisõigus

Rahvusvaheline kaubandusõigus

Täitemenetlus

Tööõigus ja avalik teenistus

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused

Võlaõigus