Valdkonnad

Äriõigus

Kontaktid

Maria Mägi-Rohtmets

VANDEADVOKAAT, PARTNER, JUHATUSE LIIGE

Peeter Ploom

VANDEADVOKAAT, PARTNER, JUHATUSE LIIGE

Äriõigus

Äriõiguse raames nõustame kliente äriühingute juhtimisega seonduvates küsimustes ning korraldame ühinemise- ja ülevõtmistehingute läbiviimisi, sealhulgas koostame sellega seonduva dokumentatsiooni ning teostame õiguslikke auditeid (legal due diligence – võiks olla kursiivis), kaasates koostööpartneritest teiste erialade nõustajaid. Oleme nõustanud kliente äriühingute asutamisel, jagunemisel, ühinemisel, ümberkujundamisel, lõpetamisel ja likvideerimisel; äriühingute juhtimisstruktuuride kujundamisel; aktsionäride vahelistes suhete reguleerimisel, sh aktsionäride vahelistes vaidlustes; finantseerimisskeemide koostamisel ja läbirääkimistel. Suure osa äriõiguse meeskonna tööst hõlmab lepingute väljatöötamine ja tehingute läbiviimise nõustamine.

Valdkonnad

Kvaliteetne õigusabi on Maria Mägi Advokaadibüroo tegutsemise aluseks.
Klientide huvides tegeleme pea kõigi õigusharudega, mille lõikes on meie advokaadid ja juristid spetsialiseerunud.

Äriõigus

Avalik haldus

Energeetikaõigus

Finantsõigus

Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Keskkonnaõigus

Kinnisvaraõigus

Konkurentsiõigus

Majandusalased süüteod

Maksuõigus

Meditsiiniõigus

Meedia ja andmekaitse

Mereõigus

Pankroti- ja saneerimisõigus

Perekonna- ja pärimisõigus

Rahvusvaheline kaubandusõigus

Täitemenetlus

Tööõigus ja avalik teenistus

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused

Võlaõigus