Valdkonnad

Keskkonnaõigus

Kontaktid

Peeter Ploom

VANDEADVOKAAT, PARTNER, JUHATUSE LIIGE

Keskkonnaõigus

Nõustame kliente kõigis keskkonnaõigusega seonduvates valdkondades, sealhulgas keskkonna kasutamist, keskkonnatasusid, keskkonnalubasid, keskkonnamõju hindamist ning keskkonnavastutust puudutavates küsimustes. Esindame kliente keskkonnaõigusega seonduvates küsimustes haldus- ja kohtumenetluses kui ka suhtlemisel ametkondadega.

Valdkonnad

Kvaliteetne õigusabi on Maria Mägi Advokaadibüroo tegutsemise aluseks.
Klientide huvides tegeleme pea kõigi õigusharudega, mille lõikes on meie advokaadid ja juristid spetsialiseerunud.

Äriõigus

Avalik haldus

Energeetikaõigus

Finantsõigus

Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Keskkonnaõigus

Kinnisvaraõigus

Konkurentsiõigus

Majandusalased süüteod

Maksuõigus

Meditsiiniõigus

Meedia ja andmekaitse

Mereõigus

Pankroti- ja saneerimisõigus

Perekonna- ja pärimisõigus

Rahvusvaheline kaubandusõigus

Täitemenetlus

Tööõigus ja avalik teenistus

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused

Võlaõigus