Valdkonnad

Tööõigus ja avalik teenistus

Kontaktid

Äili Rodi

VANDEADVOKAAT, PARTNER

Tööõigus ja avalik teenistus

Nõustame kliente seoses töölepingute, sh äriühingu juhtorganite liikmetega sõlmitavate lepingute ja kollektiivlepingute sõlmimisega, muutmisega ja lõpetamisega, samuti töösuhetes ette tulevate vaidluste lahendamisel nii töövaidluskomisjonis kui ka kohtus. Nõustame kliente ka ettevõtte restruktureerimisel tõusetuvate töösuhetega seotud õigusküsimuste lahendamisel.

Valdkonnad

Kvaliteetne õigusabi on Maria Mägi Advokaadibüroo tegutsemise aluseks.
Klientide huvides tegeleme pea kõigi õigusharudega, mille lõikes on meie advokaadid ja juristid spetsialiseerunud.

Äriõigus

Avalik haldus

Energeetikaõigus

Finantsõigus

Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Keskkonnaõigus

Kinnisvaraõigus

Konkurentsiõigus

Majandusalased süüteod

Maksuõigus

Meditsiiniõigus

Meedia ja andmekaitse

Mereõigus

Pankroti- ja saneerimisõigus

Perekonna- ja pärimisõigus

Rahvusvaheline kaubandusõigus

Täitemenetlus

Tööõigus ja avalik teenistus

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused

Võlaõigus