Valdkonnad

Energeetikaõigus

Kontaktid

Peeter Ploom

VANDEADVOKAAT, PARTNER, JUHATUSE LIIGE

Madis Vinni

VANDEADVOKAAT, PARTNER

Energeetikaõigus

Nõustame kliente peaasjalikult kõigis energia tootmise ja energiaturuga seonduvates küsimustes, alates maavarade kaevandamisest kuni energiateenuste osutamise ja vahendamise korraldamiseni. Omame laialdasi kogemusi ka taastuvenergiaga seonduvates küsimustes ning oleme nõustanud kliente nii hüdroenergia, tuuleparkide rajamise kui ka mitmetel sellega seonduvatel läbirääkimistes ja kohtuvaidlustes.

Valdkonnad

Kvaliteetne õigusabi on Maria Mägi Advokaadibüroo tegutsemise aluseks.
Klientide huvides tegeleme pea kõigi õigusharudega, mille lõikes on meie advokaadid ja juristid spetsialiseerunud.

Äriõigus

Avalik haldus

Energeetikaõigus

Finantsõigus

Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Keskkonnaõigus

Kinnisvaraõigus

Konkurentsiõigus

Majandusalased süüteod

Maksuõigus

Meditsiiniõigus

Meedia ja andmekaitse

Mereõigus

Pankroti- ja saneerimisõigus

Perekonna- ja pärimisõigus

Rahvusvaheline kaubandusõigus

Täitemenetlus

Tööõigus ja avalik teenistus

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused

Võlaõigus