Valdkonnad

Meditsiiniõigus

Kontaktid

Peeter Ploom

VANDEADVOKAAT, PARTNER, JUHATUSE LIIGE

Meditsiiniõigus

Nõustame kliente meditsiini ja farmaatsiatööstust puudutavates küsimustes nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Samuti nõustame kliente seoses intellektuaalse omandi, müügilubade, ravimiuuringute ning turundusega. Koostame tervishoiuteenuse osutamise lepinguid ning tegeleme tervishoiuteenuse osutaja vastutuse küsimustega.

Valdkonnad

Kvaliteetne õigusabi on Maria Mägi Advokaadibüroo tegutsemise aluseks.
Klientide huvides tegeleme pea kõigi õigusharudega, mille lõikes on meie advokaadid ja juristid spetsialiseerunud.

Äriõigus

Avalik haldus

Energeetikaõigus

Finantsõigus

Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Keskkonnaõigus

Kinnisvaraõigus

Konkurentsiõigus

Majandusalased süüteod

Maksuõigus

Meditsiiniõigus

Meedia ja andmekaitse

Mereõigus

Pankroti- ja saneerimisõigus

Perekonna- ja pärimisõigus

Rahvusvaheline kaubandusõigus

Täitemenetlus

Tööõigus ja avalik teenistus

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused

Võlaõigus