Valdkonnad

Perekonna- ja pärimisõigus

Kontaktid

Äili Rodi

VANDEADVOKAAT, PARTNER

Peeter Ploom

VANDEADVOKAAT, PARTNER, JUHATUSE LIIGE

Perekonna- ja pärimisõigus

Nõustame kliente kooselu varaliste suhete reguleerimisel kui ka seonduvalt abielu lahutamise ning vara jagamisega, aga samuti seoses laste ja vanemate vaheliste suhetega. Lisaks perekonnaõiguslikele küsimustele nõustame ja esindame kliente ka kõigis pärimisõigusega seonduvates valdkondades, sealhulgas järgmistes küsimustes: testamentide ja pärimislepingute koostamine, pärandi vastuvõtmine, pärandvara jagamine, pärandi hoiu korraldamine jne.

Valdkonnad

Kvaliteetne õigusabi on Maria Mägi Advokaadibüroo tegutsemise aluseks.
Klientide huvides tegeleme pea kõigi õigusharudega, mille lõikes on meie advokaadid ja juristid spetsialiseerunud.

Äriõigus

Avalik haldus

Energeetikaõigus

Finantsõigus

Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Keskkonnaõigus

Kinnisvaraõigus

Konkurentsiõigus

Majandusalased süüteod

Maksuõigus

Meditsiiniõigus

Meedia ja andmekaitse

Mereõigus

Pankroti- ja saneerimisõigus

Perekonna- ja pärimisõigus

Rahvusvaheline kaubandusõigus

Täitemenetlus

Tööõigus ja avalik teenistus

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused

Võlaõigus