Büroo

Maria Mägi Advokaadibüroo

on kaasaegne advokaadibüroo, mis nõustab oma kliente ning osutab advokaaditeenuseid kõigis peamistes õigusvaldkondades. Advokaadibüroo klientideks on peamiselt suured ning keskmise suurusega Eesti ja välismaised ettevõtted, samuti kohalikud omavalitsused ning erinevad riiklikud struktuurid. Advokaadibüroo osutab teenuseid nii eesti, inglise kui ka vene keeles.

Pakume

oma klientidele kõige sobivamaid õiguslikke lahendusi, tehes panuse asjatundlikkusele ja personaalsele lähenemisele. Meie eesmärgiks on klientide huvides ennetada vaidlusi, tehes selleks põhjalikke õiguslikke analüüse, pidades sisukaid läbirääkimisi ja sõlmides kliente rahuldavaid kokkuleppeid. Vaidluse vältimatuse korral oleme samas suutelised pakkuma kvaliteetset ja pikaajalistele kogemustele tuginevat esindus- ja nõustamisteenust kõigis kohtu-, vahekohtu-, aga ka kohtuvälistes menetlustes.

Kvaliteetne õigusabi

on Maria Mägi Advokaadibüroo tegutsemise aluseks. Klientide huvides tegeleme pea kõigi õigusharudega, mille lõikes on meie advokaadid ja juristid spetsialiseerunud. Suurimat edu oleme toonud oma klientidele aga tsiviil-, haldus- ja vahekohtumenetluses ning nõustamisel äriühinguõiguse, võlaõiguse, kinnisvaraõiguse, maksuõiguse, intellektuaalse omandi õiguse, pankrotiõiguse ja perekonnaõiguse asjades. Meie büroo oluliseks tegevusvaldkonnaks on ka meditsiiniõigus ja keskkonnaõigus.