Alates juulikuust töötab advokaadibüroos vandeadvokaadi abina Hendrik Mühls. Hendrik on varasemalt töötanud MAQS Law Firm advokaadibüroos ning on Eesti Advokatuuri liige alates 2014. aastast.

Harju Maakohtus lõppes kohtuvaidlus, mille esemeks oli kaubamärgiomaniku õiguste rikkumine seoses raamatukaanel kasutatava kujutisega. Täpsemalt,  kas kirjastus Tammeraamat on rikkunud Mart Juure teosega „101 Eesti kuulsust“ kirjastus Varrak kaubamärgiõigusi. Hageja kirjastus Varrak asus seisukohale, et Tammeraamat poolt välja antud teose kujutis on liialt sarnane hageja poolt varem välja antud sarjaga „101 Eesti…“, millise kujutismärgi kasutamise ainuõiguse oli hageja varem patendiametis registreerinud.  Harju Maakohus rahuldas hagi ning keelas Tammeraamatul raamatu „101 Eesti kuulsust“ edasise levitamise, pannes ühtlasi kohustuse hüvitada kirjastusele Varrak tekitatud kahju summas 3000 eurot.

Kirjastust Varrak esindasid kohtus vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets ning advokaat Eeva Mägi

Loe täpsemalt Eesti Päevalehest ja Postimehest.

Autoriõiguse seaduse muutmise käigus on plaanis seadusse viia sisse arhitektidele üpris ohtlik säte, kirjutab Maastrichti Ülikooli intellektuaalomandi õiguse magister ja TÜ doktorant Eeva Mägi Postimehe arvamusportaalis.

Nimelt on hetkel käimas intellektuaalse omandi õiguse kodifitseerimine, mille käigus on plaanis muuta ka kehtivat autoriõiguse seadust. Eesmärgiks on luua tasakaalustatud regulatsioon, mis toetab teadmistepõhist ettevõtlust, kuid arvestab ka loojate ja ühiskonna huvidega. Plaanis on lühendada isiklike õiguste osa ja autori õigus teose puutumatusele siduda vaid autori au ja väärikuse kaitsega. Teisisõnu on plaanis isiklike õiguste osast välja jätta autori isiklik õigus lubada teistel oma teost muuta või lisada teosele lisasid.

Kas selline muudatus on mõistlik ja tagab tasakaalustatud regulatsiooni?

Loe lähemalt Postimees veebilehelt SIIT.

Kaitseliidu Küberkaitseüksuse ja Maria Mägi Advokaadibüroo koostöös toimub 29.10.2015.a. konverents „Küberkaitsja või küberkurjategija?“

Konverents kaardistab küberkaitse aktuaalsemad probleemid ning kutsub nendel teemadel kaasa rääkima ja arutlema. Konverentsil käsitletakse konkreetseid praktikas tõstatunud küberkaitsega seonduvaid probleeme õiguslikus võtmes ning analüüsitakse rahvusvahelise õiguse kui karistusõiguse pinnalt, kust jookseb piir lubatu ja keelatu vahel.

Konverents on mõeldud eelkõige IKT spetsialistidele ning keskastme juhtidele, kes puutuvad kokku praktilise küberkaitsega ja infoturbe korraldamisega, et aidata osalejatel mõista küberturbe tehniliste töövahendite, mis on samas ka häkkerite tööriistadeks, valdamise ja kasutamise riske ja õiguslikku poolt. Nende arutelude läbi koos targemaks saanutena loodame ühiselt ära hoida teie eksimist kehtivate reeglite vastu.

Päevakava:

9:30 – 10:00 Registreerumine avatud, tervituskohv.
10:00 – 10:10 Avasõnavõtt
Andrus Padar, Kaitseliidu Küberkaitseüksuse ülem.
10:10 – 11:30 Kas Eesti e-eluviis on hästi kaitstud?
– lühiettekanded ja demod küber-kaitseliitlastelt. Ettekandjad ja täpsemad teemad täpsustamisel.
11:30 – 11:45 Kohvipaus
11:45 – 13:00 Kübersõda ja küberkodusõda – patrioot või küberterrorist?
vandeadvokaat Eeva Mägi, Maria Mägi Advokaadibüroo, Tallinna Tehnikaülikooli doktorant.
13:00 – 14:00 Lõuna
14:00 – 15:30 Küberkaitsja või küberkurjategija – kus jookseb piir lubatu ja keelatu vahel?
advokaat Mare Tannberg, Maria Mägi Advokaadibüroo, Tartu Ülikooli karistusõiguse õppejõud.
15:30 – 15:45 Kohvipaus
15:45 – 17:00 Ümarlaud, moderaatorid Andrus Padar ja Maria Mägi (Maria Mägi Advokaadibüroo juhtivpartner).
Diskussioonil osalejate nimed täpsustamisel.

Osalemiseks vajalik info

Konverents toimub N 29.10.2015.a Tallinnas, Rahvusraamatukogu suures saalis.
Registreeruda saab kuni R 23. oktoobrini või kuni kohti jätkub. Saalis on 270 istekohta.
Konverentsi osalustasu on 25 € osaleja kohta.

Osalemissoovist palume teada anda e-postile: kristi@mmab.ee

Advokatuuris loodi haldusõiguse komisjon

Advokatuuri juhatuse otsusega moodustati haldusõiguse komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine haldusõiguse valdkonna õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Haldusõiguse komisjoni kuuluvad vandeadvokaadid Indrek Kukk, Jaana Nõgisto, Kaupo Lepasepp, Silja Holsmer, Martin Triipan, Triin Biesinger, Toomas Pikamäe ja Triin Raudsepp.  Komisjoni esimees on vandeadvokaat Ene Soop.