Entries by developer

Investorid Swedbanki vastu

Möödunud esmaspäeval kuulutas Harju maakohus välja Rumeenia kinnisvarasse investeerinud Nord Hill Land Portfolio pankroti, kuid tühjade pihkudega jäänud investorid ei ole alla andnud ja koondavad ridu teiste hulgas Swedbanki vastu. Kohus leidis, et Nord Hill Land Portfolio (NHLP) maksejõuetuse põhjus on raske juhtimisviga, mis seisnes tagatiseta laenu andmises varatule Hollandi tütarfirmale, võlakirjade ostjate eksitamises kinnisvara […]

Rasmus Vesiloo jäi Riigikohtus lõplikult süüdi Triin Tulevi peksmises

Rasmus Vesiloo jäi Riigikohtus lõplikult süüdi Triin Tulevi peksmises Laialt kajastamist leidnud kriminaalasi lõppes täna, 13.10.2015 Riigikohtu otsusega, millega Rasmus Vesiloo jäi oma endise elukaaslase Triin Tulevi peksmises lõplikult süüdi. Riigikohus analüüsis otsuses põhjalikult Rasmus Vesiloo kaitsja seisukohta, kas kriminaalasjas koostatud ekspertiisiakt vastab seadusest tulenevatele nõuetele ning jõudis järeldusele, et maakohus ning ringkonnakohus on õigesti […]

Vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets valiti Eesti Kunstiakadeemia kuratooriumi esimeheks

Eesti Kunstiakadeemia uus kuratoorium kogunes esimest korda ja valis esimeheks vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmetsa 30. septembril toimus Eesti Kunstiakadeemia uue kuratooriumi esimene koosolek ja kohtumine rektor akadeemik Mart Kalmuga, kes andis uutele liikmetele ülevaate ülikooli tegevustest ja eesmärkidest. Kuratooriumi liikmed avaldasid toetust rektorile ja esitasid ettepanekuid Kunstiakadeemia arengu kohta. Kuratoorium toetab Eesti Kunstiakadeemia esitatavat taotlust EL […]

Konverents „Küberkaitsja või küberkurjategija?“

Kaitseliidu Küberkaitseüksuse ja Maria Mägi Advokaadibüroo koostöös toimub 29.10.2015.a. konverents „Küberkaitsja või küberkurjategija?“ Konverents kaardistab küberkaitse aktuaalsemad probleemid ning kutsub nendel teemadel kaasa rääkima ja arutlema. Konverentsil käsitletakse konkreetseid praktikas tõstatunud küberkaitsega seonduvaid probleeme õiguslikus võtmes ning analüüsitakse rahvusvahelise õiguse kui karistusõiguse pinnalt, kust jookseb piir lubatu ja keelatu vahel. Konverents on mõeldud eelkõige IKT […]

Maria Mägi valiti Eesti Kunstiakadeemia kuratooriumi liikmeks

Haridus- ja teadusministeeriumi ettepanekul seab valitsus lähiajal ametisse Eesti Kunstiakadeemia kuratooriumi uue koosseisu. Kuratooriumisse hakkavad kuuluma Taavi Aas, Rainer Kattel, Armin Kõomägi, Andrus Kõresaar, Henri Laupmaa, Maire Milder, Janek Mäggi, Maria Mägi, Kaido Ole, Laine Randjärv ja Marek Tamm ning nende volitused kestavad kolm aastat. Loe lähemalt Postimehest.

Advokaat Mare Tannberg: „USA saatkonna poolt palgatud isikud tegelesid ilmselt eraviisilise jälitustegevusega“

Postimees tõi avalikkuse ette dokumendi, millest nähtub, et USA suursaatkond Eestis on aastaid salaja järginud Tallinna tänavatel liikuvaid inimesi, tuues põhjenduseks, et selline tegevus on vajalik turvalisuse tagamiseks. Tavapärane turvalisuse kaalutlustel jälgimine võtab aga hoopis teise ilme, kui jälgitavas tsoonis liikuv inimene peaks salajasele üksusele kahtlane tunduma. Kahtlaseks isikuks võib saada aga üsnagi lihtsalt, näiteks viibides […]

Vandeadvokaat Indrek Kukk: “Isikute keskkonnaalased õigused ilma kohtuliku kaitseta?”

Möödunud aastal jõustus ilma suurema kärata keskkonnaseadustiku üldosa seadus. Tegemist on vaieldamatult ühe olulisema keskkonnaõigusaktiga sellel kümnendil, kuivõrd esmakordselt sätestatakse ühes õigusaktis keskkonnakaitse üldpõhimõtted ja avatakse lühidalt nende sisu, sätestatakse keskkonnaalased põhikohustused ja –õigused. Millised on nende õiguste teostamise raamid ning kuidas on isikutel võimalik astuda samme oma keskkonnaalaste õiguste kaitseks, kirjutab vandeadvokaat Indrek Kukk. […]

Vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets ja vandeadvokaat Madis Vinni esindasid edukalt klienti mahukas ja keerulises mäetööstust puudutavas kohtuvaidluses

Tsiviilasjas oli vaidlus poolte vahel selles, kas edasimüüja poolt tarnitud mäetööstusseadmed vastavad kliendi poolt pakkumiskutses nõutud ja seadme edasimüüja poolt lubatud tingimustele. Seadmete tingimustele vastavuse hindamiseks telliti mitmeid tehnilisi ekspertiise ning viidi läbi mitmeid proovitootmisi. Ekspertiiside ja proovitootmistega selgitati välja seadmete tootmismaht ja saadud toodangu kvaliteedi vastavus Eestis kehtivatele standarditele. Vaidluse lahendamisel andsid kohtumenetluses selgitusi […]