Seminaripakett 31.01 – 29.05.2024

Maksumus: 650 eurot + km
SOODUSHIND enne 29.01.2024 registreerunutele 565 495 eurot + km.

Seminaripakett sisaldab kokku kolme seminari:

 • I SEMINAR: Laste huvide kaitse võrgustikus osalejad ja nende rollid
 • II SEMINAR: Lastega ja lasteta liikumine riigisiseselt ja välismaale
 • III SEMINAR: Laste õiguste kaitsmine kohtus kui viimane võimalus

I SEMINAR:
Laste huvide kaitse võrgustikus osalejad ja nende rollid

 • 31.01.2024
 • Algus kell 10:00

Arvamus, et ainult lastekaitse kaitseb lapsi, on müüt – see ei ole kaugeltki nii. Eesti riigis kaitseb lapsi tegelikkuses hulk erinevaid tegelasi, kes moodustavad ulatusliku võrgustiku.

TEEMAD:

 • võrgustikus osalejad ja nende tegevuse õiguslikud alused
 • lastekaitse kui võrgustiku süda (sh lastekaitse kaitse)
 • võrgustiku sujuva koostöö vajadus kõige keerulisematel juhtumitel (lapse eraldamine, väärkohtlemine, võõrandamine ja võõrandumine, manipuleerimine ehk valekaebuse esitamine jms)
 • praktilised segadused võrgustiku rollides (sh tegevusetus, dubleerimine, vale rolli täitmine või inimeste asjatu jooksutamine)

SOODUSHIND
Alanud õpetajate tähtajatu streik mõjutab paratamatult kõiki lapsi, vanemaid ja lastega tegelejaid. Sellisel juhul on eriti oluline koos arutada iga võrgustiku lüli rolli ja terviku koostööd ning kuidas saaks paremini. Arvestades hetkeolukorda, kus lastega vahetult tegelejad – õpetajad- streigivad raha pärast, otsustasime alandada oma seminaril osalemise tasu:

Enne 29.01.2024 registreerunutele soodushind 565 495 eurot + km.

Ühest asutusest või organisatsioonist enam, kui kahe inimese osalemisel on hind iga osaleja kohta 10 %  väiksem.

Registreeru seminaripaketile

Juhul, kui tekib tehnilisi probleeme registreerimisega, siis palun kirjutage e-postile liane@mmab.ee või helistage +372 6640 600.

II SEMINAR:
Lastega ja lasteta liikumine riigisiseselt ja välismaale

 • 20.03.2024
 • Algus kell 10:00

Arvamus, et minu laps, teen, mis tahan, on müüt – see ei ole kaugeltki nii. Lapsega liikumisel tuleb arvestada nii lapse kui teise vanemaga ning olla hoolas, et vältida oma lapse röövimist.

TEEMAD:

 • õigus lapsega liikuda Eestis
 • õigus lapsega liikuda välismaal(e)
 • millal on laps röövitud ja kuidas sellisel juhul õigesti käituda
 • praktilised segadused lastega liikumistel nii kodu- kui välismaal

III SEMINAR:
Laste õiguste kaitsmine kohtus kui viimane võimalus

 • 29.05.2024
 • Algus kell 10:00

Ütlusega „elu nagu filmis“ peetakse silmas kadestusväärset edulugu. Tihti aga saab eluprobleemidest film, millest võiks öelda „filmis on elu“.

Kohtusse pöördutakse lapse õiguste kaitseks, aga pöördujate nägemused lapse huvist on kardinaalselt erinevad. See toob kohtu ette kohati absurdseid olukordi, millel ei ole lapse tegelike huvidega mingit pistmist.

TEEMAD:

 • laps ja võrgustik erinevates kohtumenetlustes
 • kohtusse pöördumise põhjused, eeldused ja menetlusosalised
 • hooldusõigus, selle jagunemine ning suhtluskord
 • lapsega suhtlus ja tema eakohane küsitlemine ning küsitlemine erijuhtudel (sh võõrandamine ja võõrandumine, väärkohtlemine)
 • praktilised segadused, mis raskendavad kohtumenetlust (sh elukohtade registreerimisest algav probleemide jada)
 • laps ja tema õigused Eeva Mägi lühimängufilm „Maakohus“ ja dokumentaalfilm „Kelle ma naeratan?“ näitel