III seminar 29.05.2024

Maksumus: 245,90 eurot + km
SOODUSHIND enne 29.01.2024 registreerunutele 204,90 180 eurot + km.

III SEMINAR:
Laste õiguste kaitsmine kohtus kui viimane võimalus

29.05.2024

Algus kell 10:00

Ütlusega „elu nagu filmis“ peetakse silmas kadestusväärset edulugu. Tihti aga saab eluprobleemidest film, millest võiks öelda „filmis on elu“.

Kohtusse pöördutakse lapse õiguste kaitseks, aga pöördujate nägemused lapse huvist on kardinaalselt erinevad. See toob kohtu ette kohati absurdseid olukordi, millel ei ole lapse tegelike huvidega mingit pistmist.

TEEMAD:

  • laps ja võrgustik erinevates kohtumenetlustes
  • kohtusse pöördumise põhjused, eeldused ja menetlusosalised
  • hooldusõigus, selle jagunemine ning suhtluskord
  • lapsega suhtlus ja tema eakohane küsitlemine ning küsitlemine erijuhtudel (sh võõrandamine ja võõrandumine, väärkohtlemine)
  • praktilised segadused, mis raskendavad kohtumenetlust (sh elukohtade registreerimisest algav probleemide jada)
  • lasteõigused filmis (Eeva Mägi)

SOODUSHIND
Alanud õpetajate tähtajatu streik mõjutab paratamatult kõiki lapsi, vanemaid ja lastega tegelejaid. Sellisel juhul on eriti oluline koos arutada iga võrgustiku lüli rolli ja terviku koostööd ning kuidas saaks paremini. Arvestades hetkeolukorda, kus lastega vahetult tegelejad – õpetajad- streigivad raha pärast, otsustasime alandada oma seminaril osalemise tasu:

Enne 29.01.2024 registreerunutele 204,90 180 eurot + km.

Ühest asutusest või organisatsioonist enam, kui kahe inimese osalemisel on hind iga osaleja kohta 10 %  väiksem.

Registreeri III seminarile

Juhul, kui tekib tehnilisi probleeme registreerimisega, siis palun kirjutage e-postile liane@mmab.ee või helistage +372 6640 600.