I seminar 31.01.2024

Maksumus: 245,90 eurot + km
SOODUSHIND enne 29.01.2024 registreerunutele 204,90 180 eurot + km.

I SEMINAR:
Laste huvide kaitse võrgustikus osalejad ja nende rollid

31.01.2024

Algus kell 10:00

Arvamus, et ainult lastekaitse kaitseb lapsi, on müüt – see ei ole kaugeltki nii. Eesti riigis kaitseb lapsi tegelikkuses hulk erinevaid tegelasi, kes moodustavad ulatusliku võrgustiku.

TEEMAD:

  • võrgustikus osalejad ja nende tegevuse õiguslikud alused
  • lastekaitse kui võrgustiku süda (sh lastekaitse kaitse)
  • võrgustiku sujuva koostöö vajadus kõige keerulisematel juhtumitel (lapse eraldamine, väärkohtlemine, võõrandamine ja võõrandumine, manipuleerimine ehk valekaebuse esitamine jms)
  • praktilised segadused võrgustiku rollides (sh tegevusetus, dubleerimine, vale rolli täitmine või inimeste asjatu jooksutamine)

SOODUSHIND
Alanud õpetajate tähtajatu streik mõjutab paratamatult kõiki lapsi, vanemaid ja lastega tegelejaid. Sellisel juhul on eriti oluline koos arutada iga võrgustiku lüli rolli ja terviku koostööd ning kuidas saaks paremini. Arvestades hetkeolukorda, kus lastega vahetult tegelejad – õpetajad- streigivad raha pärast, otsustasime alandada oma seminaril osalemise tasu:

Enne 29.01.2024 registreerunutele 204,90 180 eurot + km.

Ühest asutusest või organisatsioonist enam, kui kahe inimese osalemisel on hind iga osaleja kohta 10 %  väiksem.

Registreeri I seminarile

Juhul, kui tekib tehnilisi probleeme registreerimisega, siis palun kirjutage e-postile liane@mmab.ee või helistage +372 6640 600.