Võlaõigus

Võlaõigus on lähedalt seotud kõigi peamiste eraõiguse valdkondadega. Võlaõigus reguleerib nii lepingul põhinevaid õigussuhteid kui ka lepinguväliseid õigussuhteid, näiteks õigusvastasest kahju tekitamisest tulenevaid suhteid. Võlaõigusega seoses nõustame oma kliente nii lepingueelsetel läbirääkimistel kui ka lepingu täitmisega seonduvates küsimustes sõltumata lepingu liigist. Samuti anname nõu lepinguvälistest õigussuhetest tekkinud õigusküsimuste lahendamisel. 

Seotud valdkonnad:

Äriõigus
Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia
Perekonna- ja pärimisõigus
Vaidluste lahendamine, sh kohtumenetlus
Pankroti- ja saneerimisõigus
Hanked
Tööõigus ja avalik teenistus

Kontaktid

Peeter Ploom

Madis Vinni