Vaidluste lahendamine, sh kohtumenetlused

Pakume klientidele asjatundlikku nõustamist ja professionaalset esindamist vaidluste lahendamisel. Toome esile erinevad võimalikud vaidluse lahendamise viisid ning aitame leida kliendil tekkinud vaidluse lahendamiseks efektiivseima ning parima. Esindame kliente kohtus, vahekohtus ja läbirääkimistel ning koostame kliendile menetlusdokumente. Vajadusel kaasame protsessi ka õigusvaldkonna väliseid spetsialiste. 

Seotud valdkonnad:

Äriõigus
Võlaõigus
Kinnisvaraõigus
Pankroti- ja saneerimisõigus
Konkurentsiõigus
Täitemenetlus
Hanked, sh riigihanked, enampakkumised, konkursid
Avalik haldus
Maksuõigus
Keskkonnaõigus
Tööõigus ja avalik teenistus
Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia õigus
Majandusalased süüteod
Finantsõigus
Perekonna- ja pärimisõigus

Kontaktid

Äili Rodi

Maria Mägi-Rohtmets