Rahvusvaheline kaubandusõigus

Kaupade ja teenuste pakkumisel välisriikides on oluline tunda rahvusvahelist kaubandust reguleerivaid norme, sealhulgas tolliga seonduvat. Nõustame oma kliente rahvusvaheliste müügilepingute, aga ka transpordilepingute sõlmimisel ja täitmisel nii Eestis kui välismaal. Samuti esindame kliente kaubandusõigusega seotud vaidluste lahendamisel nii siseriiklikes kohtutes ja kohtuvälistes vaidluste lahendamise organites kui ka välisriikides.

Büroo advokaat Eeva Mägi on omandanud kogemusi Euroopa Komisjoni Kaubanduse Direktoraadis, tegelenud Hiina ja Euroopa kaubandussuhetega ning omab põhjalikke teadmisi WTO-ga seonduvates küsimustes.

Seotud valdkonnad:

Maksuõigus
Konkurentsiõigus
Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia
Mereõigus 

Kontaktid

Eeva Mägi

Madis Vinni