Mereõigus

Advokaadibüroo nõustab kliente kõigis õiguslikes küsimustes, mis seonduvad mere kasutamise, sadamate tegevuse, meretranspordi ja – teede korraldamisega, aga ka laevandust puudutavate lepingute ja kohustustega.

Seotud valdkonnad:

Rahvusvaheline kaubandusõigus
Keskkonnaõigus
Vaidluste lahendamine, sh kohtumenetlused
Täitemenetlus
Võlaõigus

Kontaktid

Peeter Ploom