Meedia ja andmekaitse

Nõustame kliente meedia ja reklaamiga seonduvates valdkondades, sealhulgas kampaaniate korraldamisel, tegevuslubade ja litsentside taotlemisel. Samuti esindame kliente seoses andmekaitse õiguslike probleemidega, sealhulgas seonduvalt ebaõigete andmete avaldamise, isikuandmete kaitse ja ligipääsuga andmetele. 

Seotud valdkonnad:

Vaidluste lahendamine, sh kohtumenetlused
Intellektuaalse omandi õigus ja IT
Konkurentsiõigus

Kontaktid

Maria Mägi-Rohtmets

Eeva Mägi