Meditsiiniõigus

Nõustame kliente meditsiini ja farmaatsiatööstust puudutavates küsimustes nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Samuti nõustame kliente seoses intellektuaalse omandi, müügilubade, ravimiuuringute ning turundusega. Koostame tervishoiuteenuse osutamise lepinguid ning tegeleme tervishoiuteenuse osutaja vastutuse küsimustega.

Seotud valdkonnad:

Vaidluste lahendamine, sh kohtumenetlused
Võlaõigus
Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Kontaktid

Peeter Ploom