Majandusalased süüteod

Erinevate õigusvaldkondade normide mittetundmine võib kaasa tuua väärteo- või isegi kriminaalmenetluse. Tegeleme klientide ennetava nõustamisega äriühingu juhtimise, ametialaste-, pankroti-, konkurentsi-, maksu-, intellektuaalomandi- ja riigihangetega seotud süütegude vältimiseks. Samuti nõustame klienti kaitsepositsiooni väljatöötamisel ning vajaduse korral esindame klienti majandus- ja ametialastes väärteo ja kriminaalmenetlustes kaitsjana või kannatanu esindajana

Seotud valdkonnad:

Vaidluste lahendamine, sh kohtumenetlused
Äriõigus
Maksuõigus
Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid
Konkurentsiõigus 

Kontaktid

Maria Mägi-Rohtmets

Eeva Mägi