Kinnisvaraõigus

Nõustame kliente kõigis kinnisvaraga seonduvates küsimustes alates kinnisvara tehingute finantseerimisest kuni konkreetsete projektide teostamiseni, sealhulgas kinnisvara koormamisel hüpoteekide ja teiste piiratud asjaõigustega. Samuti anname klientidele nõu planeeringute koostamisel, vajalike lubade ning tingimuste taotlemisel, kui ka ehitus- ja projekteerimislepingute täitmisel. Advokaadibüroo on esindanud mahukates ehitus- ja planeerimisvaidlustes nii ehitusettevõtjaid, arendajaid kui ka kohalikke omavalitsusi ja arendustegevusest puudutatud isikuid. 

Seotud valdkonnad:

Võlaõigus
Avalik haldus
Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid
Keskkonnaõigus
Vaidluste lahendamine, sh kohtumenetlused

Kontaktid

Äili Rodi