Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Tänapäeval on intellektuaalsest omandist saanud üks suurimaid väärtusi, mistõttu on oluline intellektuaalset omandit maksimaalselt kaitsta.  Samuti on seetõttu oluline tunda teisele isikule kuuluva intellektuaalse omandi kasutamise reegleid. Intellektuaalne omand on omakorda lähedalt seotud infotehnoloogiaga. Advokaadibüroo nõustab kliente  infotehnoloogia ja intellektuaalse omandiga seotud valdkondades: patent, kaubamärk, disain, autoriõigus, jms. Samuti nõustame ja esindame kliente infotehnoloogia teenuste turule toomisel, tarkvara litsentsilepingute sõlmimisel ning infotehnoloogia alaste vaidluste lahendamisel - seda nii andmekaitse- kui ka domeenivaidlustes.

Seotud valdkonnad:

Äriõigus
Konkurentsiõigus
Meedia ja andmekaitse
Vaidluste lahendamine sh kohtumenetlused
Rahvusvaheline kaubandusõigus

Kontaktid

Peeter Ploom

Eeva Mägi